Liên hệ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 51A đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3832.571
Email: haiphongctd@gmail.com

Xem trên bản đồ

Gửi thông tin liên hệ