Danh sách các cá nhân không liên hệ được để trả tiền khen thưởng Hiến máu

Năm 2018:

 * Bằng khen của Trung ương

- Ông Phạm Văn Tuấn – CLB Hiến máu Hoa Phượng

- Bà Nguyễn Thị Hiệu – CLB Hiến máu Hoa Phượng

- Bà Phạm Thanh Mai – CLB Hiến máu Hoa Phượng

 * Bằng khen của UBND thành phố

- Bà Nguyễn Thị Huyền – CLB Hiến máu Hoa Phượng

 Năm 2020:

 * Giấy khen của Hội CTĐ thành phố

- Bà Nguyễn Thị Tuyền – CLB Hiến máu Hoa Phượng

 Năm 2021:

 * Bằng khen của Trung ương

- Ông Phạm Minh Tuân – CLB Hiến máu Hoa Phượng

- Ông Nguyễn Văn Nhật– CLB Hiến máu Hoa Phượng

- Ông Phùng Văn Ngọc – CLB Hiến máu Hoa Phượng

- Ông Nguyễn Văn Huy– CLB Hiến máu Hoa Phượng

 * Bằng khen của UBND thành phố

- Ông Lê Thanh Bình – CLB Hiến máu Hoa Phượng

- Ông Nguyễn Duy Bình – CLB Hiến máu Hoa Phượng

- Ông Vũ Thành Huy – CLB Hiến máu Hoa Phượng

 Năm 2023:

 * Giấy khen của Hội CTĐ thành phố

- Bà Phạm Thị Thùy – CLB Hiến máu Hoa Phượng

 Đề nghị các cá nhân khi nhận được thông tin này xin liên hệ với bà Phạm Thị Oánh – Cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo VĐHMTN (SĐT: 0904013942) để biết thêm chi tiết.

 

 

Các tin đã đưa