Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm và làm việc với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng.

 

Sáng ngày 6/4, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng. Dự buổi làm việc có bà Bùi Thị Hòa – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Huỳnh Thị Xuân Lam – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tung ương Hội; về phía Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng có bà Cao Thị Phượng – UVBCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, các ông, bà thường trực Thành hội, đại diện Văn Phòng, các Ban Thành hội và Thường trực một số quận, huyện Hội.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Trung ương Hội đã được nghe Thường trực Thành hội báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 43 - CT/TW ngày 06/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” và báo cáo công tác tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở và công tác chuẩn bi Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố. Cũng tại buổi làm việc, Thường trực Thành hội báo cáo công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Bà Bùi Thị Hòa – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ khóa XII đã đề ra, với tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt 361.249.641.000 (tăng 2,7 lần so với nhiệm kỳ trước, gấp 9,0 lần so với ngân sách nhà nước cấp và trợ giúp được 824.594 lượt người khó khăn, rủi ro bất hạnh) nhiều lĩnh vực đạt vượt xa so chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với những nội dung, hình thức đa dạng phong phú, bám sát những sự kiện lớn, những phong trào, cuộc vận động của Hội; hoạt động cứu trợ xã hội được đẩy mạnh, có nhiều hình thức, chương trình mới phù hợp với mọi đối tượng và phát triển mang tính bền vững; Tháng Nhân đạo được triển khai có hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa thông qua hình thức “Chợ nhân đạo”. Công tác chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng được duy trì và phát triển, nhất là Phong trào vận động hiến máu tình nguyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao hàng năm. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp tuy nhiên, vẫn đảm bảo cung cấp máu và điều trị cho nhân dân thành phố; các chương trình dự án, công tác đối ngoại được mở rộng và đạt hiệu quả rõ rệt; công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm chỉ đạo và kiện toàn, củng cố kịp thời; nhiều nhân tố mới, cách làm hay đã xuất hiện trong hoạt động nhận đạo.

Công tác kiểm tra, giám sát đã đánh giá việc thực hiện Điều lệ Hội, nhất là việc sử dụng hội phí, quỹ nhân đạo đúng mục đích, đúng đối tượng, phát hiện những sáng kiến, mô hình, cách làm hay nhân rộng trong toàn Hội. Tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ định kỳ 6 tháng và 01 năm và kiểm tra, giám sát chuyên đề. Trên cơ sở đó 100% các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” kiểm tra chuyên đề về quản lý thu, chi nguồn quỹ từ cuộc vận động “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn, tặng quà đầu xuân, giúp bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam” kiểm tra, giám sát vận động thực hiện Lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn công tác của Trung ương Hội đã tham gia, góp ý, trao đổi thêm một số nội dung mà Thành Hội đã triển khai, một số vấn đề được Đoàn công tác nêu ra, đó là, các mô hình đang triển khai trên địa bàn thành phố; cuộc vận động “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn, tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; xây nhà Chữ thập đỏ cho người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong trường học; công tác tập huấn sơ cấp cứu; hoạt động của các trạm chốt sơ cấp cứu Chữ thập đỏ; công tác Hội tại cơ sở…

 

Bà Cao Thị Phượng – UVBCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố phát biểu tại buổi làm việc

 

Thay mặt Thường trực Thành Hội, bà Cao Thị Phượng – UVBCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác, giải trình, làm rõ hơn một số nội dung, kết quả mà Hội Chữ thập đỏ thành phố đã triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai trong nhiệm kỳ tới; đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập về chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội từ thành phố đến cơ sở, các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để Trung ương Hội có giải pháp tập trung tháo gỡ cho cơ sở. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Bùi Thị Hòa – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, một số nhiệm vụ được Trung ương Hội đánh giá cao, như: cuộc vận động “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn, tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; xây nhà Chữ thập đỏ cho người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các Chợ Nhân đạo, công tác hiến máu tình nguyện, cấp phát túi thuốc cho ngư dân… Thông tin nhanh về nội dung buổi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai Tháng Nhân đạo 2022 và một số định hướng của Trung ương Hội trong thời gian gian tới, đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố một số nhiệm vụ trong tâm, đó là: Đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội cấp quận, huyện, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân đạo phải có sự đổi mới, sáng tạo và thiết thực. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động Tháng Nhân đạo 2022 bám sát 2 Chương trình trọng điểm, xuyên suốt của Trung ương Hội trong nhiệm kỳ tới là “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” hướng đến 1.244 hộ sống ở ghe, thuyền không bảo đảm điều kiện về chỗ ở, 291 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển hải đảo thuộc 23/28 tỉnh, thành phố có biển, 90.600 tàu thuyền đánh cá và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” hướng đến 1 triệu trẻ em suy dĩnh dưỡng thể thấp còi, tập trung trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số sống ở khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, khu vực nông thôn, vùng bãi ngang, hải đảo; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xây dựng tổ chức hội đoàn kết, ngày một vững mạnh…

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đến thăm và làm việc với Ban Lãnh đạo Khu Công nghiệp VSHIP Hải Phòng về các hoạt động phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với doanh nghiệp trong các hoạt động nhân đạo. Đoàn cũng đã đếm thăm, khảo sát một số gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoàng Châu huyện Cát Hải.

 

Đoàn công tác của Trung ương Hội và Hội CTĐ TP làm việc với Ban lãnh đạo Khu công nghiệp VSHIP Hải Phòng

 

Đoàn công tác thăm và khảo sát các ngư dân ven biển xã Hoàng Chuân để chuẩn bị công tác lập đề án hỗ trợ ngư dân

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa