Liên hệ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 167 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3832.571
Email: haiphongctd@gmail.com

Xem trên bản đồ

Gửi thông tin liên hệ