Cơ cấu tổ chức

1.  Chủ tịch danh dự:

Đồng chí:  Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Hải Phòng

2.  Chủ tịch Hội:

Đồng chí: Đào Trọng Trung

Điện thoại: 0987739688

3.  Phó Chủ tịch Hội 

Đồng chí: Bùi Mạnh Phúc

Điện thoại: 0983278062

Đồng chí: Phạm Thị Hòa

Điện thoại: 0912412763

4. Chánh văn phòng

Đồng chí : Hoàng Lương

Điện thoại: 0914258755

5.  Phó Chánh văn phòng / Kế toán

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Huệ  

Điện thoại: 0904402672

6. Phó trưởng Ban Công tác xã hội

Đồng chí: Bùi Việt Cường

Điện thoại: 0915352326

7. Ban Chăm sóc sức khỏe

Đồng chí: Vũ Nguyễn Thái Dương

Điện thoại: 0902284408

8. Ban Tuyên huấn thanh thiếu niên

Đồng chí: Hoàng Minh Phương

Điện thoại: 0868396602

9. Văn phòng BCĐ HMTN

Đồng chí: Phạm Thị Oánh

Điện thoại: 0904013942

10. Cơ cấu số lượng UVBCH, UVBTV

+ Ban thường vụ:          11 đồng chí

+ Ban chấp hành hội : 41 đồng chí

Các tin đã đưa