Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban kiểm tra Hội Chữ thập đỏ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban kiểm tra Hội Chữ thập đỏ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Các tin đã đưa