Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Các tin đã đưa