Đại hội Công Đoàn Hội Chữ thập đỏ thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 26/2 tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức  Đại hội Công đoàn Hội Chữ thập đỏ thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thơ – Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố; Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố cấp ủy, chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Hội Chữ thập đỏ thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; hoạt động có nhiều khởi sắc, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; bên cạnh đó tổ chức công đoàn cơ quan luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền đặc biệt là Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn Viên chức thành phố, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động công đoàn có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cơ quan Hội. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Hoạt động của công đoàn cơ quan được duy trì và đi vào nề nếp, được lãnh đạo và cán bộ đoàn viên công đoàn đánh giá cao. Thông qua hoạt động công đoàn, đoàn viên công đoàn ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau hoàn thành công việc được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Hội Chữ thập đỏ thành phố đề ra 1 mục tiêu và 9 chỉ tiêu cụ thể trong đó có các chỉ tiêu như: 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng , Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác tổ chức Công đoàn; 100% cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; phấn đấu, Công đoàn cơ quan giới thiệu ít nhất từ 02-03 đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng…

Tại hội nghị, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố lần thứ V. Tại cuộc họp Ban Chấp hành phiên thứ I đã bầu đồng chí Hoàng Lương – Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ thành phố làm Chủ tịch Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban TH-TTN