Danh sách các đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hai do mưa lũ tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO LŨ QUÉT TẠI SƠN LA, YÊN BÁI

Stt

Đơn vị

Số tiền

I. Nộp về Hội Chữ thập đỏ thành phố

235,390,000

1

Hội CTĐ Thiền Hoàng Thiên

             2,000,000

2

Hội CTĐ quận Đồ Sơn

           10,000,000

3

Hội CTĐ Trung đoàn 5

             5,000,000

4

Trường ĐH Y Dược HP

           10,000,000

5

Hội CTĐ quận Hải An

           20,000,000

6

Hội CTĐ quận Ngô Quyền

           19,000,000

7

Hội CTĐ quận Hồng Bàng

           10,000,000

8

Hội CTĐ huyện Kiến Thuỵ

           10,000,000

9

Hội CTĐ quận Kiến An

           31,500,000

10

Hội CTĐ huyện Vĩnh Bảo

           46,890,000

11

Hội CTĐ quận Lê Chân

           10,500,000

12

Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh

30,000,000

13

Hội CTĐ huyện Thủy Nguyên

30,500,000

II. Đi trực tiếp đến các vùng bị thiên tai (Tiền mặt và hàng)

         830,000,000

1

Hội CTĐ huyện Tiên Lãng

         171,000,000

2

Hội CTĐ huyện An Dương

         485,000,000

3

Hội CTĐ huyện Kiến Thuỵ

         174,000,000

 

Cộng I+II

1,065,390,000

 

Các tin đã đưa