Hội CTĐ quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội CTĐ quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Sáng 10.1.2020 Hội CTĐ quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, ký giao ước thi đua giữa Hội CTĐ các phường trong quận. Năm 2019 các cấp Hội CTĐ quận đã phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác trọng tâm của Hội. Tổng giá trị nhân đạo của Hội CTĐ quận đạt gần 1,9 tỷ đồng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xh tại địa phương.

 Ban Tuyên huấn TTN

 

Các tin đã đưa