TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và thành phố Hải Phòng về phòng chống dịch bệnh viêm đương hô hấp cấp
do vi rút Corona mới gây ra. Sáng nay Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch tới cán bộ chủ chốt Hội CTĐ các quận, huyện và Hội cơ sở trực thuộc. Trước đó Thành Hội đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Hội và ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố bám sát chức năng nhiệm vụ của Hội phối hợp với ngành y tế và các ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vận động nguồn lực mua khẩu trang, xà phòng và chất tẩy rửa tặng miễn phí cho người nghèo..., đồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng TNV của hội sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tham gia các hoạt động phòng chống dịch, khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
 

Ban Tuyên huấn TTN

 

Các tin đã đưa